Co je nekonvenční obrábění?

admin

Co je nekonvenční obrábění?

Pokud hovoříme o obrábění, možná se vám vybaví nejčastěji klasické metody, jako například frézování, soustružení či broušení. Tyto metody obrábění mají svá specifika, jsou využívány u mnoha typů materiálů a vzhledem k jejich jednoduchosti se vzhledem ke změnám v designu některých součástí nebo částí strojů staly nepostradatelnou součástí výroby.

Nekonvenční metody obrábění se od klasických způsobů obrábění liší zejména tím, že nevyužívají klasických řezných nástrojů pro úběr materiálu, nýbrž využívají chemických nebo fyzikálních principů úběru materiálu, případně jejich kombinací.

Při nekonvenčním obrábění můžeme například využít techniku laserového obrábění, která využívá laserový paprsek k úběru materiálu. Laserové paprsky mohou pracovat s různými materiály a různou rychlostí. Dalším typem je elektroerozivní obrábění, které se používá pro odstranění malých částí materiálu. Elektroerozivní obrábění je mnohem rychlejší než klasické metody, neboť úbytek materiálu je mnohem rychlejší.

Dalším typem nekonvenčního obrábění je chemické obrábění. Toto obrábění se využívá pro odstranění malých částí materiálu, jako jsou mikročástice, a k odstranění povrchové vrstvy materiálu.

V poslední době se také využívají techniky jako například obrábění ultrazvukem nebo hydrodynamické obrábění. Obě tyto techniky využívají principů hydrodynamiky a vibrační energie a jsou velmi efektivní při odstraňování materiálu.

Kromě výše zmíněných technik je také možné využít pro nekonvenční obrábění techniku vibračního obrábění. Vibrační obrábění se využívá pro rychlé úběry materiálu, protože vytváří vibrace, které působí na materiál a odstraňují jeho malé části.

Nekonvenční obrábění je tedy velmi užitečnou metodou obrábění, která pomáhá snížit náklady na výrobu a zkrátit dobu výroby. Používá se při výrobě různých typů součástí a částí strojů a může být využito pro různé druhy materiálů. Proto je velmi důležité, aby podniky používaly nekonvenční obrábění pro dosažení maximálního účinku a efektivity.

Napsat komentář