Co to je programní hudba?

admin

Programní hudba je druh hudby, který usiluje o vyjádření určitého děje či jevu hudebními prostředky. Můžeme ji nazvat jako hudbu pro diváka, protože je představena jako součást nějakého vyprávění a má vyprávět příběh. Programní hudba je tedy uměleckou formou vyprávění.

Programní hudba je vyjádřením určité situace nebo děje, který je založen na emocionálním výrazu. Je to druh hudby, který se snaží vyvolat reakce u posluchače a jehož cílem je prožít stejnou emoci, jakou cítí postava ve scéně nebo v příběhu.

Programní hudba vznikla ve druhé polovině 19. století v Německu a byl jejím hlavním propagátorem Richard Wagner. Wagner se domníval, že jediným správným způsobem vyprávění je prostřednictvím hudby. Vytvářel programní hudbu, která byla založena na myšlence, že je třeba vyprávět příběh, který je založen na uměleckém vyjádření.

Nejvíce populární formou programní hudby je filmová hudba. Jejím účelem je vyvolat okamžitou reakci od diváka, takže je zde vysoce komplexní propojení mezi zvukem a obrazem. Filmová hudba vyjadřuje a posiluje emoce, vytváří napětí, zdůrazňuje významné části scén nebo obecně přispívá k atmosféře.

Programní hudba může také poskytnout určité informace. Například ve filmu může být znít hudba, která napovídá divákovi, že se blíží něco zásadního nebo důležitého. Může také odhalit postavu nebo situaci bez toho, aby se o tom muselo mluvit.

Programní hudba se také může objevit ve hrách, zejména v počítačových hrách. Tento typ hudby může ukázat hráčům, že se dostali do nové oblasti, že se dostali do nebezpečí nebo se dostali do náročnějšího úkolu. Je také velmi důležitou součástí zážitku pro hráče.

Programní hudba se často používá v animacích nebo ve hře. Je to druh hudby, který dokáže poskytnout posluchači emocionální zážitek a navodit atmosféru. Ať už je to film nebo hra, programní hudba je vždy důležitou součástí vyprávění příběhu.

Napsat komentář