Jak doma vysušit dřevo?

admin

.

Správné usušení dřeva pro topení je jednou z nejdůležitějších činností, které byste měli při přípravě paliva pro topení věnovat pozornost. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, je nutné dřevo správně usušit.

Dřevo se nesuší teplem, ale vzdušným prouděním. Proto bychom měli vybrat prostory, které mají dobrý přísun vzduchu. Vhodným prostředím je například kůlna, nebo dílna.

Nejprve bychom měli uložit spodní vrstvu dřeva, která by měla být minimálně 20 cm nad zemí. Tuto vrstvu bychom měli s velkou pozorností uložit, protože bude nést váhu celé hráně a měla by být vodorovná jak na délku, tak i na šířku.

Jakmile máme spodní vrstvu, můžeme postupně přidávat další vrstvy dřeva. Mezi každou vrstvou bychom měli zanechat dostatek prostoru pro přístup vzduchu. Pokud to prostor dovolí, měli bychom přístup vzduchu usnadnit použitím stojanů mezi vrstvami.

Dřevo by mělo být usušeno přibližně za 12 měsíců. Dřevo se během této doby zmenší o 40 až 50 % a bude mít vlhkost kolem 18-20 %.

Když dřevo usušíme, je dobré jej uložit do suchého prostoru, kde nebudou přítomny žádné plísně. Dřevo by se nemělo skladovat příliš dlouho – nejlepší je jej využít do jednoho roku.

Závěrem bychom si měli uvědomit, že správné usušení dřeva je nezbytné, pokud chceme využít dřevo pro topení. Pokud se budeme řídit výše uvedenými radami, můžeme být si jisti, že dřevo bude správně usušeno a připraveno k použití.

Napsat komentář