Jak funguje MIDI?

admin

MIDI je skratka pre Musical Instrument Digital Interface, rozhranie, ktoré umožňuje elektronickým nástrojom komunikovať medzi sebou. MIDI bolo vytvorené v 80. rokoch, aby umožnilo hudobníkom rýchlo prenášať informácie o tóne, tempo a ďalších hudobných aspektoch medzi rôznymi zariadeniami. MIDI nevytvára samo o sebe zvuk, skôr posiela správy medzi nástrojmi, ako je „Note On, Note Of, Velocity, Pitch“ a ďalšie.

MIDI môže urobiť veľa vecí. Je to ideálne riešenie pre hudobníkov, ktorí chcú vytvoriť zvuky z rôznych nástrojov, ale nemajú prostriedky na získanie rôznych nástrojov. MIDI umožňuje, aby sa jeden nástroj mohol „prehrať“ cez druhý. To znamená, že hudobník môže nahrať zvuk z akéhokoľvek nástroja, ako je akordeón, a prehrať ho cez iný nástroj, ako je napríklad klávesnice.

MIDI tiež umožňuje, aby sa rôzne nástroje mohli synchronizovať. To umožňuje, aby sa zvuk mohol prenášať medzi rôznymi nástrojmi a ich prispôsobiť jednej hudobnej schéme. Táto schéma môže byť nahratá a prehrávaná viac ako jedenkrát, čo je užitočné pre skladanie piesní.

MIDI sa tiež používa na prenos informácií o ovládačoch. Napríklad, keď hudobník stlačí tlačidlo na syntetizátore, jeho pohyb sa prenesie na ostatné nástroje, ktoré majú priradené tie isté tlačidlo. To umožňuje hudobníkovi vytvárať rôzne efekty a dynamický zvuk.

MIDI tiež umožňuje, aby sa nástroje mohli používať s počítačmi. Mnoho softvérov pre skladanie hudby vyžaduje, aby boli nástroje pripojené k počítaču prostredníctvom rozhrania MIDI. To umožňuje hudobníkom ukladať, upravovať a prehrávať svoju hudbu na počítači.

Vďaka MIDI je mnoho vecí možných. To umožňuje hudobníkom vytvárať rôzne zvuky, synchronizovať ich a vytvárať skladby s počítačom. MIDI je pre hudobníkov neoceniteľným nástrojom, ktorý im umožňuje skutočne vyjadriť svoju tvorivosť.

Napsat komentář