Jak jdou po sobě Hudební období?

admin

Jak jdou po sobě Hudební období?

Když se začne hovořit o hudebních obdobích, je třeba mít na paměti, že tato období se pohybují po dobu několika staletí. Existuje celá řada hudebních období, která mají určitou historickou, kulturní a estetickou hodnotu. V tomto článku se podíváme na hudební období a jak jdou po sobě.

Jedním z nejdůležitějších hudebních období je středověká hudba. To je období, které začíná v roce 476 a končí v roce 1430. V tomto období se objevila nová hudební forma, známá jako Ars antiqua, která zahrnovala takové věci, jako je polyfonie, tercie a kvarty. Ars antiqua trvala od roku 1250 do roku 1320, kdy byla nahrazena obdobím známým jako Ars nova. Ars nova trvala od roku 1320 do roku 1430.

Renesance byla dalším významným hudebním obdobím, které se začalo v roce 1430 a skončilo v roce 1600. Renesance byla obdobím oživení a obrození umění a hudby, ve které byly objeveny nové hudební formy a žánry. Během tohoto období byla také rozvinuta polyfonní hudba.

Následující období, baroko, přineslo další pokrok ve hudbě. Baroko začíná v roce 1600 a končí v roce 1750. Baroko je známé pro svou velkolepost a bohatost. To bylo období hudebních skladeb, jako jsou koncerty, sonáty a opery.

Klasicismus je dalším důležitým hudebním obdobím. To začíná v roce 1750 a končí v roce 1820. Klasicismus se vyznačoval krátkými, jednoduchými a často předem napsanými formami, jako jsou sonáty, symfonie a koncerty.

Romantismus je další hudební období, které začíná v roce 1820 a končí v roce 1900. Toto období bylo zaměřeno na emoce a expresivní hudbu. Hlavními prvky tohoto období byly výrazné melodie, volná harmonie a silné rytmy.

Hudba 20. století začíná v roce 1900 a trvá až do roku 2000. Toto období se vyznačovalo využitím elektrických nástrojů, jako je například kytara, a elektronických zařízení, jako jsou syntezátory. To také vyústilo v hudební žánry, jako je rock a pop.

Současná klasická hudba se začala rozvíjet od roku 1975. Toto období je charakterizováno moderními technikami, jako je elektronická hudba, a novými žánry, jako je minimalismus.

Když se podíváte na hudební období, můžete vidět, jak se postupně rozvíjely různé hudební formy a žánry. Tyto období přinesly do hudby novou a inovativní cestu, kterou se můžeme jen těšit z jednoho období do dalšího.

Napsat komentář