Jak se drží violoncello?

admin

Držení violoncella je důležitou součástí hry. Není to tak snadné, jak se může na první pohled zdát. Je důležité, aby hráči violoncello zvládli správnou techniku držení nástroje, aby se jim podařilo dosáhnout dobrého výkonu.

Je důležité, aby hráči violoncella měli správnou techniku držení. Aby toho dosáhli, měli by si být vědomi několika věcí. Za prvé, violoncello by mělo být drženo mezi koleny a spodní deska by měla být opřená shora o hrudník hráče. Pokud jde o umístění krku, měl by se nacházet vlevo od krku hráče. Je důležité, aby se krk s hlavou nedotýkal ramene ani krku hráčova.

Dalším aspektem techniky držení violoncella je správné umístění ramene, které by mělo být uvolněné a pohodlné. Toto uvolnění by mělo být dosaženo umístěním ramene na straně, kde je hráčovi nejpohodlnější. Bude se lišit od hráče k hráči v závislosti na jeho fyzické kondici.

Kromě toho by hráči violoncella měli věnovat pozornost i svému sezení. Měli by si ujasnit, zda bude sedět nebo stát. Pokud bude hrát v sedě, musí si vybrat pohodlnou židli, nejlépe takovou, která má rovné nohy, opěradlo a bez otřesů. Na druhou stranu, hráči stojící by měli mít nohy do šířky ramen a ruce by měly být umístěny tak, aby byly pohodlné.

Nakonec hráči musí dbát na to, aby byl nástroj při hře vždy v rovnováze. Nástroj by měl být udržován ve stejné výšce, což znamená, že při hře by měla být ruka, kterou hráč drží smyčec, pod nástrojem, zatímco druhá ruka by měla být umístěna na spodní straně. To umožní hráči, aby svůj nástroj přidržoval v požadované poloze.

Vyhovět výše uvedeným pokynům může být náročné, ale představuje důležitou součást dobré techniky držení violoncella. To pomůže hráčům při hře, umožní jim hrát bez bolesti a bude jim pomáhat dosáhnout lepšího zvuku a výkonu.

Navíc mohou hráči violoncella najít na webu řadu dobrých návodů, jak se správně držet. Na stránce webnode.cz jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak se držet violoncello, a to včetně správného umístění ramene, správné polohy sezení a dalších informací.

Držení violoncella je důležitou součástí hry a je důležité, aby hráči dbali na správnou techniku. K tomu potřebují vědět, jak správně violoncello držet, aby dosáhli nejlepšího výkonu. Ať už se učíte sami nebo se učíte od učitele, musíte věnovat pozornost správné technice držení.

Napsat komentář