Kdy vznikla viola?

admin

.

Když mluvíme o violě, mluvíme o instrumentu, který je v hudbě stále populární. Prošel dlouhou historií a všude kolem sebe poznamenal svou krásu a hloubku. Jako jeden z nejstarších smyčcových nástrojů, viola má dlouhou, bohatou a fascinující historii.

Viola je ve skutečnosti velmi stará, začala vznikat již v polovině 16. století a byla modernizována v průběhu dalších 100 let, než se stala tím, co známe dnes. Má kořeny ve starém Řecku, kde byly používány nástroje podobné violě, známé jako „kithara“.

V průběhu 16. století se viola začala lišit od jejích předchůdců, kteří byli ve skutečnosti více podobní houslím. Název „viola“ byl dříve používán pro označení nástroje podobného viole, ale během tohoto období se začal používat pro označení instrumentu, který dnes známe.

V průběhu 17. a 18. století se začala vyvíjet moderní viola, která měla 4 struny a byla známá jako „viola da gamba“. Viola da gamba byla někdy nazývána „viola da braccio“ a byla obvykle vyšší než viola da gamba.

V roce 1820 byla viola přepracována do podoby, kterou známe dnes. Byla vybavena 5 strunami, které byly v tomto období považovány za standard.

Když mluvíme o tom, jak se viola vyvíjela, musíme se dívat do minulosti. Mnoho z jejích základních rysů bylo vyvinuto až v 16. století, ale i nadále se viola vyvíjí a zdokonaluje. Současná viola je plná výrazu a hloubky, kterou mohou hráči využít k vyjádření svého umění.

Viola je díky své hloubce a emociálnosti oblíbeným nástrojem. Je často používán ve sborech, komorních skupinách a orchestrálních sestavách. Je také často obsazen v klasických koncertech a koncertech s violou.

Viola je skutečně jedním z nejkrásnějších nástrojů a jeho dlouhá historie je jedním z nejkrásnějších příběhů ve světě hudby. Nástroj má velký potenciál, který je jen na hráčích, aby ho využili ve svých skladbách. Ještě dnes nám viola přináší radost a příběhy, které budou dál předávat dalším generacím.

Napsat komentář