Kolik pražců má elektrická kytara?

admin

Kolik pražců má elektrická kytara?

Pokud se ptáte kolik pražců má elektrická kytara, záleží to na typu kytary. Většina moderních elektrických kytar má jedenáct až dvanáct pražců. Jedna oktáva pak odpovídá vzdálenosti dvanácti pražců. Každý pražec je důležitým nástrojem pro hráče elektrické kytary.

Pražec je sloupková kostra, která odděluje jednotlivé struny na hmatníku. Tisknutím strun prsty mezi pražci jsou zkracovány znějící části strun, čímž se dosahuje změny hraného tónu. Struny se můžou vytáčet nebo prstnat mezi pražci, aby byla změna tónu více přesná.

Jako první pražec se bere první příčná tyčka, ne ale však ta, co odděluje hlavu kytary od hmatníku, ta se nazývá nultý pražec. Nultý pražec je používán jako základ pro počítání dalších pražců. Počet pražců se může lišit v závislosti na typu kytary a stylu hraní.

Některé typy kytar mají více než dvanáct pražců, jako například některé typy jazzových a akustických kytar. Tyto kytary mají dodatečné pražce, které se obvykle nazývají „dekorativní“ nebo „řemeslné“ pražce. Tyto pražce obvykle nejsou používány k hráni, ale slouží kvůli vzhledu a estetickému vzhledu kytary.

Dodatečné pražce se také občas používají k pohodlnějšímu prstnání a akordům. Některé modely kytar také mají nastavenou více než jednu oktávu. To je užitečné, pokud hrajete rychlé skladby nebo improvizace.

Některé typy kytar, jako je například Fender Stratocaster, jsou také vybaveny tremolovým mostem. Tremolový most je vlastně mechanismus, který umožňuje vibrátory strun. To znamená, že hráč může vibrátory strun zařídit tak, aby byly ještě hlubší a dramatičtější.

Každá elektrická kytara může vypadat odlišně, protože počet pražců se liší. I když většina moderních elektrických kytar má jedenáct až dvanáct pražců, některé mají více nebo méně. Některé modely mají dokonce i více než dvanáct pražců, takže záleží na vaší představivosti.

Pražce jsou důležitou součástí hráče elektrické kytary, protože umožňují přesné nastavení tónu a vibrací. Pražce jsou také užitečné pro hraní akordů a rychlých skladeb. Každá elektrická kytara je jiná, ale většina má jedenáct až dvanáct pražců. Takže pokud chcete zjistit, kolik pražců má vaše elektrická kytara, zkontrolujte, zda máte 11 nebo 12, nebo se podívejte na konkrétní model.

Napsat komentář