Co je to Notochord?

admin

.

Když se zeptáte lékaře na Notochord, co vám odpoví? Je to vytyčující útvar zárodku, který se vyvíjí v třetím týdnu embryonálního vývoje. Notochord je tyčinkovitá buňka, která slouží jako základ vývoje axiálního skeletu a představuje první skeletální strukturu. Naleznete ho pod nervovou trubicí, vedle obratlů a páteřního kanálu. Notochord je tedy skutečně fascinující útvar, který je přítomen v každém zárodku a vytváří osu embrya.

Notochord je produktem hlavového výběžku, který je typický pro klíčivé embryo. Jedná se o útvar tvořený embryonálními buňkami, které se nacházejí kolem středu zárodku. Notochord je odvozen z primordiálního výběžku a vytyčuje osu zárodku. Tato osa je zodpovědná za polohu orgánů, které se objeví později.

Notochord je také zásadní pro vývoj axiálního skeletu. Vytváří takzvanou axiální příčnou páteřní trubici, která se následně přemění na obratle. Tyto obratle jsou základem kosterního systému a vyznačují příští polohu obratlů.

Kromě toho Notochord také propůjčuje zárodku pevnost, což je nezbytné pro zajištění správného vývoje a pohyblivosti. Z tohoto důvodu je zásadní pro přežití embrya.

Notochord se začíná objevovat v třetím týdnu embryonálního vývoje. V tomto okamžiku je útvar stále nepatrný, ale postupně se zvětšuje a mění. Buňky Notochordu jsou odpovědné za tvorbu axiálního skeletu, což je zásadní pro vývoj embrya.

Notochord je proto skutečně fascinující útvar, který vytyčuje osu embrya, propůjčuje jí pevnost a slouží jako základ vývoje axiálního skeletu. Je to úžasné, že můžeme sledovat, jak se Notochord vyvíjí, aby se stával základem pro vývoj embrya.

Napsat komentář