Jak se počítá 6 8 takt?

admin

.

Počítání taktu 6/8 je základem pro pochopení rytmu hudby. Na první pohled se může zdát složité, ale je to mnohem jednodušší, než se na první pohled zdá. K pochopení taktu 6/8 je třeba vědět, jak se čísla ve zlomku používají. Číslo v horním čísle zlomku (čitateli) je číslo 6, což nám říká, kolik dob je v taktu. V tomto případě je to 6 dob. Číslo ve spodním čísle zlomku (jmenovateli) je číslo 8, což nám říká, jaké hodnoty bude mít jedna doba.

Teď, když víme, jak se čísla ve zlomku používají, můžeme se podívat na to, jak se počítá 6/8 takt. Nejprve je třeba si uvědomit, že počítáme do šesti. Začínáme číslem jedna a počítáme až do šesti. Následuje posun o jednu, takže další počítání začíná od čísla dvě. Postup se opakuje, dokud nedosáhneme šesti.

Dále je třeba pochopit, jaké hodnoty mají jednotlivé doby. Protože v našem případě je to takt 6/8, každá doba má hodnotu 8. To znamená, že každá doba je dlouhá osm not. To znamená, že počet not, které jsou v jedné době, je osm. Takže celkem je v jednom taktu 48 not.

K počítání 6/8 taktu je třeba vědět, jaké hodnoty mají jednotlivé doby a jak je počítat. Pro názornost budeme mít takt 6/8, což znamená, že budeme počítat do šesti a každá doba bude mít hodnotu 8 not. Když počítáme, začínáme číslem jedna a postupujeme až do šesti, přičemž každou dobu počítáme na osm not. Celkem tedy dostaneme 48 not v jednom taktu 6/8.

Chápání 6/8 taktu je důležité pro pochopení hudby a jeho počítání. Když to chápete, můžete se lépe zapojit do vytváření hudby, což je skvělý způsob, jak se naučit hrát a tvořit hudbu. Takže si vzpomeňte na horní a spodní číslo zlomku, hodnotu jedné doby a počítejte do šesti – takže 6/8 takt je pochopen!

Napsat komentář