Jaké máme druhy not?

admin

Když přemýšlíte o notách a hudebním skladatelství, vybavíte si bezpochyby různé druhy not. Ale jaké jsou tyto druhy not a co je odlišuje? Je to docela jednoduché – noty se dělí do kategorií podle délky trvání. V tomto článku budeme hovořit o těchto čtyřech hlavních druzích not a o tom, jak je lze poznat.

Nejdelší notou je nota celá, kterou zapisuje prázdnou hlavičkou. Máte-li notu s prázdnou hlavičkou a bez nožky, pak se jedná o notu celou. Je to nejdéle trvající nota a má délku čtyř osmin.

Druhá nejdelší nota je nota půlová. Tato nota má také prázdnou hlavičku, ale má navíc přidanou nožku. Nota půlová trvá dvě osminy a je nejčastěji používána ve hře na hudební nástroj.

Třetím druhem noty je nota čtvrťová. Tato nota má plnou hlavičku a nožku. Nota čtvrťová trvá jednu osminu, což je nejkratší z tří not.

Poslední notou je nota osminová, která má plnou hlavičku, nožku a jeden praporek. Nota osminová trvá jen čtvrtinu osminy, čímž je nejkratší notou ze všech.

Když se učíte hudbu, je důležité si uvědomit, jaký druh noty je zapisován. To vám pomůže lépe porozumět notám a hře na hudební nástroj. Noty se dělí podle délky trvání, takže je důležité znát všechny čtyři druhy not. Nejdelší notou je nota celá, kterou zapisuje prázdnou hlavičkou. Následuje nota půlová, která má prázdnou hlavičku a nožku. Dále máme notu čtvrťovou, která má plnou hlavičku a nožku. Poslední je nota osminová, která má plnou hlavičku, nožku a jeden praporek.

Ať už se chcete naučit hrát na hudební nástroj, nebo jen chcete pochopit základní pojmy hudby, je důležité, abyste pochopili druhy not. Jestliže pochopíte rozdíly mezi celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou notou, pak můžete lépe porozumět hudbě a notám. Také to pomůže při úpravách a při skládání skladeb. Noty jsou základem hudby, takže je důležité pochopit jejich druhy.

Napsat komentář