Jak časově vymezujeme období moderních dějin?

admin

.

Když se zamýšlíme nad obdobím moderních dějin, často se zastavíme při roce 1789 a vypuknutí Velké francouzské revoluce. Nicméně, moderní dějiny jsou mnohem širší pojem než jen toto jedno data. Mnoho lidí považuje moderní dějiny za dlouhé období datující se od středověku až po současnost.

Při definování období moderních dějin se lidé obvykle obracejí k Wikipedii, která definuje moderní dějiny jako období v dějinách lidstva, které začíná po středověku a je vymezeno důležitými událostmi, jako je Velká francouzská revoluce a rok 1815, kdy končí Napoleonské války. Nicméně, pro některé lidi je období moderních dějin vymezeno událostmi, jako je první a druhá světová válka, až po rok 1945.

Jak se tedy sjednocuje období moderních dějin? Mnoho lidí se shoduje, že období moderních dějin začíná událostí, jako je Velká francouzská revoluce a končí rokem 1945. Znamená to, že moderní dějiny zahrnují celou druhou polovinu 18. století, 19. století a první polovinu 20. století.

Někteří lidé věří, že moderní dějiny trvají až do současnosti, když se podíváme na všechny významné události, které se staly od roku 1945. Věří, že zahrnují události, jako je rozpad Sovětského svazu, vznik Spojených států amerických, začátek globálního oteplování a různé ekonomické a politické události.

Zatímco některé lidi věří, že moderní dějiny trvají až do současnosti, jiní věří, že období moderních dějin skončilo rokem 1989 s pádem Berlínské zdi a rozpadem sovětského bloku. V současnosti mnoho lidí věří, že jsme ve vstupní fázi nového období – počátek nového tisíciletí, a že toto období by mělo být odděleno od moderních dějin.

Bez ohledu na to, kam období moderních dějin končí, můžeme bezpochyby říci, že to bylo jedno z nejdůležitějších období v dějinách lidstva. Události, které se staly během tohoto období, stále ovlivňují naše životy a měly velký dopad na svět, ve kterém žijeme. Moderní dějiny jsou jedním z nejdůležitějších období v dějinách lidstva, a i když se neshodneme na tom, kdy se období skončilo, můžeme být vděční za to, co se během této doby událo.

Napsat komentář