Jak poznat takt?

admin

Jak poznat takt?

V hudbě můžeme často narazit na pojem „takt“, který se objevuje v různých kontextech, ale často nemáme tušení, co se vlastně skrývá pod tímto pojmem. Takt je základní stavební kámen v hudbě a pro jeho plné pochopení je potřeba vědět, jak jej poznat.

Pojem „takt“ se používá pro označení sekvence jedné nebo více not, které jsou zapsány v notovém zápisu. Takt se vytváří z dob a předznamenání. Každá nota v notovém zápisu má také svůj vlastní takt.

Poznat, jaký takt se jedná, lze snadno udělat s pomocí číselného zlomku v předznamenání. Horní číslo zlomku (čitatel) nám udává počet dob v taktu, zatímco spodní číslo (jmenovatel) nám udává hodnotu doby.

Představme si tedy, že máme před sebou notový zápis se zlomkem 4/4. Horní číslo nám udává, že se jedná o čtyřdobý takt, zatímco spodní číslo nám říká, že se jedná o celou notu, nebo-li čtvrťovou notu.

Dalším důležitým aspektem jsou takty základní a složené. Základní takty jsou takové, ve kterých je hlavní rytmus rozdělen na stejné počty not. Například 3/4 takt je rozdělen na tři noty, zatímco 4/4 takt je rozdělen na čtyři noty.

Složené takty jsou trochu složitější. Jsou to takty, ve kterých je hlavní rytmus rozdělen na různé počty not. Například takt 6/8 je rozdělen na šest not, zatímco takt 12/8 je rozdělen na dvanáct not.

Uvedené informace jsou důležité pro pochopení pojmu „takt“ a pro to, jak jej poznat. Rozdíly mezi základními a složenými takty nám umožňují snadno určit, jaký takt se jedná.

Takže až budete mít v ruce notový zápis, měli byste se zaměřit na číselný zlomek v předznamenání. Horní číslo vám řekne počet not v taktu, zatímco spodní číslo vám řekne hodnotu noty. Díky těmto informacím budete schopni snadno určit, jaký takt se jedná.

Napsat komentář