Jak se dělí baroko?

admin

Baroko je umělecký směr, který je charakterizován kontrasty, emocemi a dramatickostí. V architektuře baroko dělíme na dvě linie. První je klasicizující baroko, které navazuje na renesanci a později přechází do klasicismu (na konci 18. stol.). Druhou linií je dynamické baroko, které vyjadřuje pohyb, deformaci přímých linií, odpoutává se od renesance a antiky (např.Baroko, manýrismus – dějepis.comdejepis.comhttps://www.dejepis.com › ucebnice › baroko-manyrismusdejepis.comhttps://www.dejepis.com › ucebnice › baroko-manyrismus).

Klasicizující baroko navazuje na slohy renesance a později na klasicismus. Jeho hlavním cílem je kombinovat tyto dva slohy, čímž vytváří nový, velmi specifický vzhled. Jedná se o styl, který zdůrazňuje proporce a je založen na klasických stavebních prvcích, jako jsou pilastry, architektonické konzoly a balkóny. Klasicizující baroko se také snaží zachovat vnitřní prostorovou strukturu, například sestavenou v podobě trojúhelníku.

Dynamické baroko je typem architektury, který se od klasicizujícího baroka liší. Jeho hlavním rysem je vyjádření pohybu, deformace přímých linií a odpoutání od klasického stylu. Dynamické baroko zdůrazňuje dynamiku a emoce, a proto se často používá na velkých veřejných budovách, jako jsou paláce, kostely nebo náměstí. V architektuře tohoto stylu najdeme také často bohatou dekoraci, která obvykle zahrnuje štukové prvky, sochy a malované stropy.

Baroko můžeme také nalézt v jiných uměleckých oborech. V malbě a sochařství je tímto stylem vyjádřeno dramatické vyjadřování emocí a dynamika. V sochařství to zahrnuje expresivní postavy a bohaté dekorace. Stejně tak jeho líbivost je znázorněna v architektuře, sochařství i malbě.

Baroko může být obtížné pochopit, ale je to pro svou krásu a dramatickost úžasné umělecké dílo. Je to styl, který se odlišuje od všech ostatních a který si zaslouží být více pochopen a oceněn.

Když se díváme na baroko, je důležité vědět, že byl vyvinut jako reakce na klasicizující baroko. Je to velmi specifický styl, který kombinuje prvky klasické architektury s velkou dynamikou a emocemi. Jak klasicizující, tak dynamické baroko se liší v důrazu, který kladou na klasické stavební prvky a na dynamiku, jakož i na styl dekoru. Oba tyto styly jsou krásné a jejich odlišnosti mohou být velmi působivé.

Napsat komentář