Jaký je minimální věk na Spotify?

admin

Máte radost z poslouchání skvělé hudby na Spotify? Chcete používat službu Spotify a mít přístup k obsahu? Pak je nejdřív nutné se dozvědět, jaké je minimální věkové omezení na Spotify.

Věkové omezení je nastaveno tak, aby bylo zajištěno, že mladí lidé, kteří nemají právní způsobilost, nejsou vystaveni rizikům, které jsou spojeny s tím, že mají přístup ke službě. Spotify se zavazuje chránit mladé lidi, a proto existuje minimální věk pro používání služby.

Pokud chcete používat službu Spotify a přistupovat k jakémukoli obsahu, musíte být ve věku minimálně 13 let (nebo v odpovídajícím minimálním věku platném ve vaší domovské zemi), mít souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, pokud jste nezletilí ve své domovské zemi; mít pravomoc uzavřít s námi závaznou smlouvu a souhlasit s našimi Podmínkami služby.

Je důležité, aby rodiče nebo zákonní zástupci udělili svůj souhlas, pokud je uživatel mladší než věk, který je stanovený ve vaší domovské zemi. Pokud nejsou rodiče nebo zákonní zástupci schopni nám svůj souhlas dát, ale uživatel je ve věku 13 let a starší, může se Spotify zeptat, zda uživatel má právní způsobilost, aby mohl využívat službu bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců.

Spotify se zavazuje chránit osobní údaje a informace o dětech a z tohoto důvodu je velmi důležité dodržovat věkové omezení a získat souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud byly nějaké informace nebo osobní údaje osob mladších 18 let shromážděny bez souhlasu rodičů, Spotify bude tyto informace okamžitě odstranit.

Vzhledem k tomu, že způsob, jakým vyžadujeme souhlas rodičů nebo zákonných zástupců, se může v závislosti na zemi lišit, doporučujeme rodičům nebo zákonným zástupcům se seznámit s našimi Podmínkami služby, aby získali lepší představu o tom, jaké osobní údaje o dětech jsou shromažďovány a jak jsou používány.

Spotify má jako prioritu ochranu soukromí a ochranu dětí. Důsledně dbáme na to, abychom dodržovali právní předpisy o ochraně osobních údajů a zajišťovali, aby byly dodržovány všechny věkové omezení. Pokud máte další otázky týkající se věku na Spotify, neváhejte nás kontaktovat.

Napsat komentář