Jaký je to akord?

admin

.

Máš rád hudbu a zajímáš se o akordy, ale nevíš, co to je? Nejdřív si musíme říct, co přesně je akord. Základní definice akordu říká, že akord je souzvuk tří a více tónů současně. Tyhle tóny mají mezi sebou nějaký vztah. V hudební teorii se tomuhle “vztahu” říká interval.

Kdokoliv, kdo se zajímá o akordy, by měl vědět, že intervaly jsou fundamentální součástí každého akordu. Každý akord, bez ohledu na to, z kolika se skládá tónů v sobě obsahuje nejméně dva intervaly. Jeden interval mezi třetím a pátým tónem. Druhý mezi sedmým a desátým.

Existují tři základní typy akordů, které se používají ve většině hudby. Jsou to triadické akordy, kvartové akordy a akordy s rozšířenou kvintou. Triadický akord se skládá z tří tónů, z nichž každý má mezi sebou dva intervaly. Mezi prvním a třetím tónem je třetina, mezi třetím a pátým čtvrtina. Kvartové akordy jsou složeny ze čtyř tónů, ačkoliv jsou také známé jako akordy s kvintou a sekundou. Ty mají mezi prvním a druhým tónem kvintu, mezi druhým a třetím tónem sekundu a mezi třetím a čtvrtým tónem kvartu. Akordy s rozšířenou kvintou, nebo také akordy s šestým tónem, jsou složeny z pěti tónů, z nichž každý má jiný interval mezi nimi.

Kromě základních akordů existuje mnoho dalších druhů akordů. Například akordy s nonetou, které mají devět tónů, akordy s devítikvintou, které mají jedenáct tónů, a akordy s trináctkvintou, které mají třináct tónů. Tyhle akordy jsou neobvykle složité a obvykle se používají jen v těch nejnáročnějších hudebních skladbách.

Pokud se chceš naučit hrát akordy, je důležité, aby ses naučil, jak akordy poznáš. Prvním krokem je pochopit, jaké intervaly se ve skladbě používají. Pak si zkontroluj, jestli jsou tóny na sebe navázané tím správným interválem. To je obecně známo jako identifikace akordů.

Znát akordy je velmi důležité pro hudebníky, protože je to klíčový koncept pro hraní, psaní a pochopení hudby. Naučit se rozpoznat akordy a jak se akordy skládají je prvním krokem k tomu, aby ses stával lepším hudebníkem a lepším skladatelem.

Napsat komentář