Co je to Kontracval?

admin

Kontracval – Co to je?

Kontracval je jednou z technik jezdeckého sportu, která se často vyskytuje v drezurních soutěžích. Jedná se o požadovaný cval na opačnou stranu, než je pro koně přirozené – například cval vlevo na oblouku doprava. Tento jev je velmi obtížné dosáhnout, a to nejen z důvodu toho, že kůň není zvyklý na tento druh pohybu, ale i proto, že je třeba jej přesvědčit, aby se takovému cvatu vůbec chopil.

Kontracval je základním kamínkem jezdeckého vybavení, který by měl znát každý jezdec, ať už se orientuje na drezurní soutěže nebo na jízdu v terénu. Nejen, že je to příjemný pohled, ale také se díky tomu kůň naučí hýbat se v jednotlivých směrech a čtyřech směrech.

Kontracval se obvykle člení na následující čtyři fáze:

První fáze je přípravná. Začíná se přípravou, která se provádí tím, že se na koně pohlíží. U jezdce, který je zkušenější, se může jednat o hlubokou reflexi toho, co kůň potřebuje. Při přípravě je třeba zaměřit se na tyto body: kontrola jízdního sedla, kontrola uzd, příprava jezdce, příprava koně.

Druhá fáze se skládá z několika kroků, které jsou zaměřeny na přípravu koně. Třetí fáze zahrnuje přípravu koně na kontracval a čtvrtá fáze je samotná provedení kontracvalu.

První fáze je nejdůležitější. Jezdec musí být schopen dobře se připravit na jízdu, protože příprava je základem pro úspěšné provedení kontracvalu. K tomu patří i správné sezení v sedle a způsob jízdy.

Druhá fáze je zaměřena na přípravu koně. Jezdec zde začíná s cvičením, které pomáhá koni získat sílu, koordinaci, pružnost a rovnováhu. Je třeba, aby se kůň naučil správně se hýbat ve všech směrech a rychlostech.

Třetí fáze je zaměřena na trénink kontracvalu. V této fázi je třeba, aby se kůň naučil správně reagovat na jezdcovu vodítko, aby se vyhnul nástrahám a aby se naučil se pohybovat v oblouku.

Čtvrtá fáze je samotné provedení kontracvalu. V této fázi je třeba, aby jezdec nejen kontroloval koně, ale také to, co vyžaduje disciplína.

Ať už se jezdec věnuje drezurním soutěžím nebo jízdě v terénu, kontracval je nutností. Dobré provedení tohoto cvalu znamená dobré hodnocení a lepší výsledky. Ať už se jezdec připravuje na soutěž nebo trénuje, kontracval je nezbytným kamínkem jeho jezdeckého vybavení.

Napsat komentář