Co je typické pro baroko?

admin

Baroko je španělský výraz, který se doslova překládá jako „perla nebo perlička“. Toto slovo se stalo synonymem pro dobu, ve které byla zahájena umělecká revoluce začínající ve Španělsku a Itálii v 17. století. Díky úžasnému a okázalému stylu této éry je baroko jednou z nejúžasnějších epoch v historii umění a kultury.

Typickými znaky baroka jsou okázalost, velkolepost, bohatství forem, dramatičnost, pohyb a energie. Důraz se dává na kontrasty, hru světel a stínů. Srdcem baroka jsou především sochy a malby. Zrcadlí se v nich mnoho významů, které vycházejí z bohatého repertoáru témat.

Baroko se skládá ze dvou různých směrů. Prvním je radikální baroko, který byl vymezen jeho dramatickými a výraznými akcenty. Kromě toho se v radikálním baroku objevují témata jako například zázračná zjevení, blaženost či mučednické smrti svatých. Druhým směrem je klasicizující baroko. Tento styl se snažil vyjádřit smysl pro harmonii a pořádek s nádechem nadčasovosti.

Baroko zasáhlo mnoho oblastí umění a kultury. Jeho hlavní zastoupení najdeme v architektuře, malbě, sochařství, literatuře, hudbě a divadelním umění. Barokní architektura přinesla budování velkých chrámů a paláců s bohatou výzdobou. V malířském umění se odráží barokní estetika, která se snaží vyjádřit intenzivní emoce. Sochařství odráží také okázalou dramatickou stránku baroka.

V barokní literatuře, která byla nejpopulárnější v době, se snažili autoři vyjádřit svou víru a oslavovat zázraky. Barokní hudba je pozoruhodná svojí jednoduchostí a živostí. V divadelním umění se odráží barokní estetika s použitím melodramatických vyjádření a většího důrazu na zdůrazňování emocí.

Baroko znamenalo velkou změnu v myšlení a vnímání umění. Díky intenzivnímu prožitku, který se snaží vyjádřit jeho umělecká díla, si baroko získalo mnoho obdivu a obdivovatelů. Jeho okázalost a energie vyvolávají v divácích silné pocity. Baroko je jednou z nejkrásnějších epoch v historii umění a kultury.

Napsat komentář