Jak dělíme hudební formy?

admin

Jak dělíme hudební formy?

Pokud jste někdy slyšeli, jak hudebníci mluví o hudbě, pravděpodobně jste často zaslechli termíny jako „dvoudílná forma“, „variace“, „fuga“ atd. Tyto termíny jsou známé jako hudební formy. Ale co je to hudební forma a jak je dělíme?

Hudební forma je jedním z nejdůležitějších aspektů hudby. Je to struktura a organizace, se kterou hudební skladatel pracuje, aby zajistil, že jeho skladba bude mít strukturu, smysl a kompoziční rovnováhu. Hudební forma se skládá z různých částí, které jsou pojmenovány a pojmenovávány různými způsoby.

Existuje několik hudebních forem, ale všechny se dají zhruba rozdělit do několika základních kategorií. Tyto formy jsou malá dvoudílná a třídílná forma, velká dvoudílná a třídílná forma, variace, fuga, rondo, sonátová forma, sonátový cyklus a svita.

Malá dvoudílná forma se skládá z úvodu a závěru. Úvod se obvykle skládá z nápadu a vývoje, kde se nápad může opakovat až do závěru. Závěr se skládá z vrcholu a závěru. Vrchol může být v podobě kadence nebo zpěvu.

Malá třídílná forma se skládá z úvodu, vývoje a závěru. Úvod se obvykle skládá z nápadu a vývoje, kde se nápad může opakovat až do závěru. Vývoj se skládá ze tří částí: představování, rozšiřování a znovupředstavování. Závěr se skládá z vrcholu a závěru. Vrchol může být v podobě kadence nebo zpěvu.

Velká dvoudílná forma se skládá z úvodu, prvního oddílu, závěru a druhého oddílu. První oddíl se skládá z nápadu, vývoje a závěru. Druhý oddíl se skládá z opakování, variací a závěru.

Velká třídílná forma se skládá z úvodu, prvního oddílu, závěru, druhého oddílu a třetího oddílu. První oddíl se skládá z nápadu, vývoje a závěru. Druhý oddíl se skládá z opakování, variací a závěru. Třetí oddíl se skládá z opakování, variací a závěru.

Variace jsou hudební skladby, které jsou založeny na změnách v motivu nebo melodii. Fuga je složitá hudební skladba, ve které se motiv nebo melodie opakuje v různých tónech. Rondo je jedna z nejstarších hudebních forem a skládá se z předem daného počtu opakování, mezi kterými se přidávají nové motivy.

Sonátová forma je hudební skladba, která se skládá ze tří částí: úvodu, vývoje a závěru. Každá část může být dále rozdělena na menší části. Sonátový cyklus je sada skladeb s tématem nebo motivy. Každá skladba v cyklu je napsaná v odlišném stylu.

Svita je řada skladeb, které jsou zpravidla napsány stejným způsobem. Tyto skladby jsou obvykle spojeny do jednoho celku a jsou obvykle napsány v dlouhém formátu.

Další formy sestávají z kombinací formových typů, například sonátové rondo, variační rondo atd. Tyto kombinace jsou obvykle vytvářeny s cílem vytvořit zajímavou a bohatou hudební skladbu.

Takže, jak vidíte, existuje mnoho druhů hudebních forem, které jsou rozmanité a zajímavé. Pokud se chcete naučit více o hudebních formách, měli byste se obrátit na profesionálního učitele hudby nebo na knihy nebo články o hudbě.

Napsat komentář