Jaké jsou literární žánry?

admin

Updated on:

Když mluvíme o literárních žánrech, je snadné se ztratit v různých podřízených, specializovaných a velmi odlišných žánrech, které se mezi sebou často střídají. Existuje však několik základních literárních druhů, které všichni známe a které mají určité pravidla. Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.

Epika je druh literatury, který zahrnuje všechny díla, která obsahují a popisují určitý děj. To může být dobrodružný román, kde se hlavní postava vydává na cestu, aby nalezla poklad, nebo povídka, kde je hrdina představen teprve v posledním odstavci. Epické dílo může být také autobiografické nebo dokumentární.

Lyrika je dalším základním literárním druhem. Je to druh literatury, který nemá děj, ale vyjadřuje pocity. Lyrika může být složená ze tří strof, básně, nebo jen jednoduchého verše. Autor tohoto druhu literatury se zabývá vyjadřováním pocitů a emocí, místo toho, aby se zaměřil na události a postavy.

Drama je posledním základním literárním druhem. Drama je druh literatury, který je tvořen promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav. Drama může být také kombinací epických a lyrických prvků a je často vyprávěno skrze dialog mezi postavami. Dramatické dílo může být také formálním divadelním představením.

Tři základní literární druhy jsou epika, lyrika a drama. Každý z těchto žánrů má svou vlastní strukturu, konvence a kontext, které je důležité zvážit, když se snažíte interpretovat různá literární díla. Epika je druh literatury, který zahrnuje díla, která popisují určitý děj. Lyrika je druh literatury, který nemá děj, ale vyjadřuje pocity. Drama je druh literatury tvořený promluvami, jednáním, nebo kombinací epických a lyrických prvků.

Chcete-li se naučit více o jednotlivých literárních žánrech, měli byste se podívat na jejich přesnější definice a pravidla. Uvedené informace vám poskytly stručný přehled o tom, co přesně znamenají jednotlivé literární žánry. Také je důležité zvážit, že existují i ​​další podřízené žánry, které jsou běžně kombinovány s třemi základními. Takže pokud jste připraveni proniknout do světa literatury, budete muset naučit se, jak se tyto různé žánry směšují a navzájem ovlivňují.

Napsat komentář