Jaký je rozdíl mezi tónem a hlukem?

admin

Tón a hluk. Když slyšíme zvuk, jedná se buď o tón, nebo o hluk. Oba mají své vlastní vlastnosti a vytvářejí rozdílné zvukové efekty. Když se zamyslíme nad tím, jaké jsou rozdíly mezi tónem a hlukem, může nás to naučit více o tom, jak lze zvuk využít v hudbě.

Tón je definován jako zvuk, který vzniká při pravidelném, v čase přibližně periodicky probíhajícím kmitání. Zvuk tónu se změní, když se jeho kmitání změní, což způsobí, že zvuk se mění z jedné výšky na jinou. Kvůli tomuto efektu se tóny používají v hudbě.

Hluk je definován jako neustálé, periodicky se neopakující kmitání. Hluk může být vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční, a může mít širokou škálu zvukových složek. Obecně jsou hluky považovány za nehudební zvuky, i když se mohou použít pro hudební účely.

Když se podíváme na zvukové efekty, které jsou tón a hluk, můžeme zjistit, že jsou od sebe odlišné. Tón má tendenci mít jasnou výšku, která se pohybuje po určitých intervalů, zatímco hluk má tendenci mít složitou škálu zvukových složek, které se mohou měnit.

Tón a hluk také vytváří odlišné akustické efekty. Tón může být použit k vytváření konkrétních melodií a akordů, které jsou základem hudby. Na druhé straně, hluk může být použit k vytváření rušivých zvukových efektů, jako jsou například ozvěny a ozvuky.

Jak už bylo zmíněno, rozdíly mezi tónem a hlukem jsou velmi důležité pro hudební kompozici. Tón se používá k vytváření melodií, akordů a harmonického prostředí, zatímco hluk se používá k vytváření rušivých efektů a zvukových atmosfér.

Tón a hluk jsou oba důležité pro vytváření hudby a je třeba se učit je rozlišovat a používat je správně. Rozdíly mezi tónem a hlukem nám mohou pomoci rozumět zvukovému prostředí a využít ho k vytvoření krásné hudby.

Napsat komentář