Co je to vstup MIDI?

admin

Co je to vstup MIDI?

Vstup MIDI je skutečně zajímavý, ale ne všichni ví, o co se vlastně jedná. Vstup MIDI je skutečně obecný termín, který označuje standardní přenosový systém pro elektronická hudební zařízení. Vstup MIDI byl navržen v roce 1983 a slouží k přenosu informací o hudebních událostech mezi počítači a elektronickými hudebními nástroji. Vstup MIDI není určen k přenosu samotné hudby, ale k přenosu informací o událostech hudebními nástroji vytvářenými.

K čemu vstup MIDI slouží?

Vstup MIDI je obecný termín pro přenosový systém pro elektronická hudební zařízení. Slouží k vytvoření komunikace mezi počítači a elektronickými hudebními nástroji. Jeho hlavním účelem je umožnit, aby hudebníci a producenti mohli hrát, ovládat a měnit hudební události.

Vstup MIDI umožňuje producentům a hudebníkům učinit následující:

• Ovládat zvukové efekty
• Vytvářet hudební sekvence
• Skenovat a zaznamenávat hudební události
• Zobrazovat hudební sekvence na obrazovce
• Vyměňovat zvukové soubory mezi počítači a hudebními nástroji

Jak funguje vstup MIDI?

Vstup MIDI je standardní systém přenosu hudebních událostí mezi počítači a elektronickými hudebními nástroji. Je založen na standardním rozhraní s označením MIDI, které může přenášet hudební události mezi různými zařízeními. Vstup MIDI je založen na specifickém typu datových zpráv, které se nazývají MIDI zprávy. Každá zpráva obsahuje určité informace o události, například notu, dynamiku, frekvenci atd.

Když se MIDI zpráva vysílá, je vysílána mezi zařízeními přes MIDI kabel nebo přes MIDI sběrnici. MIDI kabely se běžně používají k připojení hudebních nástrojů k počítačům. MIDI sběrnice se používá k připojení více zařízení k jedinému počítači. Každé zařízení může být ovládáno nezávisle pomocí MIDI zpráv, které se přenášejí mezi nimi.

Vstup MIDI je tedy skvělým způsobem, jak propojit hudební nástroje s počítači a mezi sebou, a je to jeden z nejdůležitějších nástrojů pro vytváření hudby. Když producenti a hudebníci používají vstup MIDI, mohou vytvářet a ovládat hudební události bezpečně a jednoduše.

Napsat komentář