Jak vzniklo rozložení klávesnice?

admin

.

Když vidíte rozložení klávesnice, můžete si říct, že je dost podivné. Proč jsou klávesy tak špatně uspořádané? Důvodem je historický záměr, který se zrodil v roce 1860, kdy Charles Sholes, editor Milwaukeeských novin, rozhodl uspořádat tak klávesnici, aby se při vyťukávání textu co nejvíce zpomalovalo.

Když Charles Sholes uspořádal původní klávesnici, byla písmena v abecedním pořadí. To vedlo k problémům s mechanismy mezitím, protože pokud písař rychle vyťukával text, při nárazu na sousední klávesu docházelo k tomu, že se do mechánismu zasekly dvě klávesy.

Aby se tomu zabránilo, Sholes uspořádal klávesnici tak, aby se co nejvíce zpomalovalo vyťukávání textu. Vytvořil takzvané rozložení QWERTY, ve kterém je slovo QWERTY rozloženo na prvních šest kláves klávesnice.

Sholesův plán fungovat a postupně se stal normou, kterou dodnes používáme na moderních klávesnicích. I když se může zdát, že jeho rozložení je chaotické, ve skutečnosti vyžaduje určité dovednosti, aby bylo možné vyťukat text rychle a efektivně.

Přesto můžete vidět náznaky Sholesova rozložení i v moderních rozloženích klávesnic, jako jsou například AZERTY nebo DVORAK. I když je rozložení klávesnic upraveno, aby bylo snadnější se s ním pracovat, vždy zůstává základní uspořádání, které Sholes vymyslel pro klávesnici v 1860.

Rozložení klávesnice je tedy důležitou součástí historie počítačových technologií. Je to díky Charlesu Sholesovi, který si uvědomil, že má smysl uspořádat klávesnici tak, aby se zpomalilo vyťukávání textu a zabránilo se tak zasekávání kláves. Díky tomu máme dnes klávesnici, která je navržena tak, aby usnadnila a zrychlila práci s počítačem.

Napsat komentář