Kdy se vyrobily housle?

admin

.

Kdy se vyrobily housle?

Housle jsou jedním z nejstarších a nejvíce využívaných hudebních nástrojů. Jejich historie sahá až do druhé poloviny 16. století a vyvinuli je mistři houslaři jižně od Alp. Díky dokonalosti, s jakou tyto housle byly vyrobeny, se mohou hrát i několik staletí, aniž by se zhoršila jejich tónová kvalita.

Housle měly zpočátku úzkou nástrojovou skříň, která byla postavena na dřevěné desce. Tyto první housle měly čtyři struny a byly stejné jako dnešní. Nástroj byl ručně vyráběn a složitý proces se skládal z několika kroků. Ze dřeva byla vyřezána tvarová skříň, kterou bylo potřeba vyřezat zevnitř, aby se docílila zvuková kvalita a tón. Poté se přidaly struny a ladily se.

Když se housle vyvinuly do podoby, která se lišila od starších typů, výrazně se změnila jejich tónová kvalita. Byla to větší skříň a používaly se šestice až osmice strun. Tato změna navýšila hlasitost nástroje a zvýšila jeho tónovou kvalitu. Nově vyrobené housle dostaly často dřevěnou tříslo a železné luby, což výrazně zvýšilo stabilitu nástroje a dalo mu nový vzhled.

Když se housle začaly vyvíjet v 18. století, mistři houslaři se soustředili na další zlepšení tónové kvality a zvuku. To vyžadovalo úpravu skříně, strun, lubu a dalších částí nástroje. Bylo to období, kdy byly nastaveny současné standardy houslařského řemesla a kdy se housle staly jedním z nejvíce vyhledávaných hudebních nástrojů.

Od té doby se houslařské řemeslo vyvíjelo a vylepšovalo. Struny, skříň i křídla byly dále vyvíjeny a inovovány, aby byly ještě kvalitnější. Kromě toho byly vyvinuty nové typy houslí, jako například elektrické housle nebo housle s mikrofonem. Tyto nové typy zvýšily využití houslí v hudbě a umožnily, aby se tyto nástroje dostaly do rukou ještě více lidí.

Housle se staly jedním z nejdůležitějších a nejpopulárnějších hudebních nástrojů. Vzhledem k tomu, že jejich historie sahá až do druhé poloviny 16. století, mohou se těšit z toho, že se mohou hrát i několik staletí, aniž by se zhoršila jejich tónová kvalita. Díky neustále pokračujícímu vývoji se housle staly jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro hudebníky a hráče po celém světě.

Napsat komentář