Kdo řekl když nemůžeš tak přidej?

admin

Emil Zátopek byl jedním z nejslavnějších sportovců historie a legendárním výrokem, který po sobě zanechal, je „Když nemůžeš, tak přidej“. Tyto tři slova vystihují charakter tohoto českého atleta, který byl známý svou vášní, zapálením a neúnavnou snahou vždy dosáhnout jeho cílů.

V roce 1936 se Zátopek věnoval běhu na střední vzdálenosti, ale v roce 1948 se díky svým neustálým tréninkovým úsilím stává jedním z největších běžců své doby. V roce 1952 se stal prvním člověkem, který vyhrál 10 000 metrů, 5 000 metrů a maraton v rámci jednoho olympijského turnaje. V témže roce vyhrál také Zlatou stuhu, ocenění nejlepšího sportovce, které mu bylo uděleno za jeho výkony na OH.

Většinu svého úspěchu dosáhl Zátopek díky svému vztahu s tréninkem. Není divu, že jeho slavný výrok „Když nemůžeš, tak přidej“ se objevil v mnoha odkazech na jeho osobu. To znamená, že když už nemůžete udělat nic dalšího, měli byste zvýšit intenzitu a zaměřit se na dosažení svého cíle.

I když Zátopek byl známý pro své úspěchy na trati, vždy se těšil ještě víc na trénink. Věřil, že pokud člověk dá do tréninku více než do závodu, pak bude mít více úspěchů. Tento filozofický přístup k tréninku byl pro Zátopka zásadní, a proto se vyvíjel až do příchodu moderních doplňků výživy a tréninkových metod.

Emil Zátopek měl i další slavné rčení: „Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů“. Tyto slova představují jeho důraz na překonávání vnitřních a vnějších překážek, aby mohl dosáhnout svého cíle.

Zátopek byl také velmi oblíbený mezi spoluběžci, protože si vždy uvědomoval, že jeho úspěch není pouze osobním vítězstvím, ale je i výsledkem týmové práce. Vždy přizpůsoboval svůj trénink ostatním běžcům a vždy jim dával rady a povzbuzoval je k pokračování v tréninku.

Kdo řekl „Když nemůžeš, tak přidej“? Byl to Emil Zátopek, slavný český běžec, který je uznáván jako jeden z nejlepších běžců všech dob. Vždy se snažil překonávat své limity a sám sebe nenechával užírat bolestí a utrpením. Trénoval tvrdě a jeho slavný výrok „Když nemůžeš, tak přidej“ je doslova jeho osobním mottem. Věřím, že jeho rady a příklad pomohou lidem všech generací, aby uspěli ve svém úsilí dosáhnout svých cílů.

Napsat komentář